O RankinguCel konkursu

Poprzez realizację Rankingu staramy się motywować studentów do osiągania wysokich wyników w nauce oraz zachęcić do podejmowania wszelkich aktywności. Pragniemy im uświadomić, że bycie „Najlepszym” to nie tylko wyróżnienie, ale też obowiązek spożytkowania potencjału, który posiadają, oraz stałego poszerzania wiedzy. Zachęcamy studentów do uczestnictwa w organizacjach studenckich, kołach naukowych, różnorodnych szkoleniach, seminariach i studiach przypadku.

Formuła konkursu

Podczas uroczystej gali, wręczamy wraz z władzami uczelni dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Podczas gali Partnerzy mają możliwość krótkiego zaprezentowania swojej firmy oraz jej oferty rekrutacyjnej. Gala od lat przyciąga uwagę społeczności studenckiej, najwyższych władz uczelni oraz mediów. Przede wszystkim jednak, pozwala  na zapoznanie pracodawców z najlepiej rokującymi potencjalnymi pracownikami.

Historia

W 1995 roku grupa studentów postanowiła docenić trud swoich kolegów wkładany w osiąganie doskonałych wyników w nauce. Dzięki tej inicjatywie powstał Ranking, który jest realizowany aż do dzisiaj.